Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CT39

232 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
  Kích thước: 
L1930mm
  Đơn vị SX: