Hàng rào bê tông TP-HRX09

240 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-HRX09
  Kích thước: 
350x80
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong