Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX44

184 lượt xem

    Mã sản phẩm: 
  TP-DCX44
    Kích thước: 
  Phi 400
    Đơn vị SX: 
  Công Ty Phào Chỉ Thành Phong