Bông vòm lõm thạch cao chống ẩm TP-V-CA242-C

127 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V-CA242-C
  Kích thước: 
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong