Bông vòm lõm thạch cao chống ẩm TP-V-CA242-A

97 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V-CA242-A
  Kích thước: 
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong