Bông trần thạch cao TP-TC12-A

235 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC12-A
  Kích thước: 
1520X1520mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong