Bông trần thạch cao TP-BT295

327 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT295
  Kích thước: 
D-1260mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong