Bông trần thạch cao TP-BT278

299 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT278
  Kích thước: 
690mmx690mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong