Bông trần thạch cao TP-BT218

231 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT218
  Kích thước: 
D-710mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong