Bông trần thạch cao TP-BT193

278 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT193
  Kích thước: 
155x155mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong