Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA226-XL

250 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT-CA226-XL
  Kích thước: 
D-3000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong