Bông góc thạch cao chống ẩm TP-G-CA72-L

271 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G-CA72-L
  Kích thước: 
540x540
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong