Bông góc thạch cao chống ẩm TP-G-CA68-R

278 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G-CA68-R
  Kích thước: 
330x400
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong