PHÀO CHỈ XI MĂNG HOA VĂN TP-CX19

632 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX19
  Kích thước: 
L-1800mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong