Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX23

296 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX23
  Kích thước: 
phi 330
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong