Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX41

216 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX41
  Kích thước: 
Phi 250
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong