BÔNG VÒM LÕM THẠCH CAO TP-VT19

342 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-VT19
  Kích thước: 
D-2020mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong