Bông vòm lõm thạch cao TP-V248

298 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V248
  Kích thước: 
D-1000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong