BÔNG TRẦN THẠCH CAO TP-TC88

242 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG TRẦN THẠCH CAO TP-TC88
  Kích thước: 
1430mm x 100mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG