Bông trần thạch cao TP-BT236

240 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT236
  Kích thước: 
950x1600mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong