Bông trần thạch cao TP-BT206

244 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT206
  Kích thước: 
D-340mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong