Bông trần thạch cao TP-BT202

236 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT202
  Kích thước: 
2180x1520mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong