Thạch cao dát vàng TP-CM23-DV

284 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM23-DV
  Kích thước: 
L2060mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong