Thạch cao dát vàng TP-CT35-DV

384 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT35-DV
  Kích thước: 
L2050mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong