Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CM22

345 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM22
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong