Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM42-LOM-R

299 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM42-LOM-R
  Kích thước: 
R-250/300/450/750/1000
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong