Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX59

225 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX59
  Kích thước: 
Phi 430
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong