Cục kê bê tông TP-CKX03

388 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX03
  Kích thước: 
35,30mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong