BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G78

204 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G78
  Kích thước: 
210mm x 210mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG