PHÀO CHỈ XI MĂNG KHUNG CỬA TP-CX15-R

480 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX15-R
  Kích thước: 
500x200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong