Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CT40

420 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT40
  Kích thước: 
L1950mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong