Bông trần thạch cao TP-BT255

327 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT255
  Kích thước: 
D-450mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong