Bông góc thạch cao chống ẩm TP-G-CA75

280 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G-CA75
  Kích thước: 
1030x1030
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong