Bông góc thạch cao chống ẩm TP-G-CA72-S

278 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G-CA72-S
  Kích thước: 
270x270
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong